BEMIDDELING

Bemiddeling is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting waarbij partijen, onder begeleiding van een neutrale bemiddelaar, zelf op zoek gaan naar een oplossing voor hun geschil. In geval van bemiddeling zal een oplossing niet worden opgelegd door een rechter, een arbiter of een andere door partijen aangeduide derde, maar zullen partijen op basis van hun werkelijke belangen komen tot een gezamenlijk gedragen oplossing. 

  

Het is daarbij de taak van de bemiddelaar om de communicatie tussen partijen terug te herstellen en partijen te begeleiden tot het komen van een gezamenlijke oplossing. Een succesvolle bemiddeling veronderstelt dat partijen bereid zijn om naar elkaar te luisteren.  De bemiddelaar neemt daarbij een onafhankelijke en onpartijdige positie in tussen partijen. Waar nodig zal de advocaat-bemiddelaar partijen tevens bijstaan met de nodige objectieve juridische informatie zodat partijen met voldoende kennis van zaken tot een evenwichtige beslissing kunnen komen. 

Doordat Thierry van Eekelen in het verleden negen jaar heeft gewerkt als advocaat gespecialiseerd in familierecht, kan hij u met kennis van zaken gedurende het gehele bemiddelingstraject  begeleiden.

Distanced Couple
Family Geschil
Knot

ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

VERBLIJFSREGELING KINDEREN

FAMILIALE GESCHILLEN

 

0478790417

©2020 door Bemiddelaar in familiezaken Thierry van Eekelen. Met trots gemaakt met Wix.com