OVER MEZELF

In de periode 2010 t.e.m. 2019 ben ik werkzaam geweest als advocaat aan de Antwerpse, gespecialiseerd in familierecht.

Sedert 2016 geniet ik een erkenning als bemiddelaar in familiezaken.

Sinds september 2019 ben ik werkzaam bij een Federale Overheidsdienst.

Uit mijn jaren als advocaat heb ik geleerd dat procederen voor een rechtbank vaak niet de juiste piste is om te volgen.

In essentie dient een conflict te worden beschouwd als een communicatieprobleem tussen partijen.

Via de tussenkomst van een bemiddelaar zijn partijen in de meeste gevallen in staat om de communicatie terug te herstellen en het conflict te overwinnen.

Een dergelijk resultaat op een evenwichtige, objectieve en onafhankelijke manier kunnen bereiken is dan ook mijn ultieme streefdoel.

 

0478790417

©2020 door Bemiddelaar in familiezaken Thierry van Eekelen. Met trots gemaakt met Wix.com