TARIEVEN EN KOSTEN

ERELOON

Een bemiddelaar ontvangt een ereloon en een vergoeding voor de gemaakte verplaatsingskosten. Het ereloon van de bemiddelaar bedraagt 100 euro/uur. U kunt vooraf aan de bemiddelaar een schatting vragen van het ereloon. Deze schattingen zijn doorgaans relatief accuraat. Hoe een bemiddeling precies zal verlopen, hangt af van verschillende factoren (bv. hebt u kinderen of een onroerend goed). De ene conflictsituatie is immers de andere niet. Zo kan het gebeuren dat de bemiddelaar meer tijd en gesprekken met de partijen nodig heeft om de bemiddeling tot een goed einde te kunnen brengen. Hij moet u tijdig informeren over dit extra werk en u de extra kosten meedelen. Afhankelijk van het dossier zal de bemiddelaar voorschotten (provisies), dan wel afrekenen aan het einde van elk gesprek. Deze betalingsmodaliteiten zullen worden besproken en worden opgenomen in het bemiddelingsprotocol.

GERECHTSKOSTEN

Aan het opstarten van een gerechtelijke procedure zijn rolrechten en kosten tweedelijnsbijstand verbonden. Deze veranderen op regelmatige basis. Per 1 februari 2019 bedragen de rolrechten voor het neerleggen van een verzoekschrift op de griffie van familierechtbank 165 euro en de kosten voor tweedelijnsbijstand 40 euro.

KOSTEN OVERNAME ONROEREND GOED

In het geval u samen eigenaar ben van een woning, zal in het geval de woning door een van de beide partijen wordt overgenomen bijkomend een verdeelrecht verschuldigd zijn. Meer informatie over het verdeelrecht vindt u hier.

 

0478790417

©2020 door Bemiddelaar in familiezaken Thierry van Eekelen. Met trots gemaakt met Wix.com